15.04.2010

Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi


Preambula

Bəşər ailəsinin bütün üzvlərinə xas olan ləyaqət hissinin və onların bərabər və ayrılmaz hüquqlarının tanınmasının azadlıq, ədalət və ümumi sülhün əsası oldu ğunu nəzərə alaraq,
insan hüquqlarına etinasızlıq və nifrətin bəşəriyyəti dəhşətə gətirən barbarizm hərəkətlərinə səbəb oldu ğunu və insanların söz və etiqad azadlı ğına malik, qorxu və ehtiyacdan azad olduqları dünyanın yaradılmasının bəşəriyyətin ən ali ishtəyi oldu ğunu nəzərə alaraq...

«10 DEKABR» Gənclər Təşkilatı yaradıldı5 aprel 2010-cu ildə Azərbaycanda yeni gənclər təşkilatı təsis edilib. «10 DEKABR» Gənclər Təşkilatının əsas məqsədi insan hüquq və azadlıqlarının, demokratik dəyərlərin təmin edilməsi və gənclərin bu prosesdə fəal iştirakına yardım etməkdən ibarətdir.

Qeyd edək ki, 10 dekabr 1948-ci ildə BMT İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi Deklorasiya qəbul edilib. 1950-ci ildən etibarən bütün dünyada 10 dekabr insan hüqüları günü kimi qeyd edilir.

10 Dekabr Gənclər Təşkilatının Təşkilat Komitəsi 5 gəncdən ibarətdir. Nahid İsmayıl, Ülvi Həsənli, Turxan Qarışqa və Sənubər Heydərli.